Dahlia Duta Utama (M) Sdn Bhd

COMPANY DESCRIPTION

VISI

Peneraju pertanian lestari dengan objektif tingkatkan hasil pertanian serta bebas residu sisa racun, penjimatan kos serta memelihara alam sekitar dengan berorintasikan eksport.

MISI

Membekalkan aktivator & aditif organik serta bekerjasama dengan agensi kerajaan dan NGO bagi memberi kesedaran pentingnya pertanian lestari untuk menjana pendapatan dan meningkatkan kesihatan pengguna.

AKTIVITI SYARIKAT

Aktiviti utama adalah pembekalan produk untuk pertanian & ternakan lestari
– Agrodyke – sektor pertanian & agrikomoditi – Aditif Trypi@3P untuk industri ternakan
– Agrogreen organik untuk pertanian bandar – Agropest – fertigasi (Nyah serangga & penyakit)

URL

www.myagro.biz.my